دانشجوی گرامی
با آرزوی سلامتی، شروع امتحانات موسسه از مورخه 25 دی ماه 1400 خواهد بود.
لذا نسبت به پرداخت معوقه های شهریه خود تا 23 دی ماه 1400 اقدام نمائید.
از آنجاییکه امتحانات نیمسال اول 1401-1400 به صورت مجازی برگزارخواهد شد، بدیهی است در صورت عدم پرداخت شهریه، امکان شرکت در آزمون های پایانی میسر نخواهد بود.

روشهای پرداخت شهریه:

  • پرداخت اینترنتی از طریق پرتال دانشجویی و درگاه بانک تجارت

*واریز به شماره حساب 469062244 نزد بانک تجارت به نام موسسه آموزش عالی حکیمان و ارسال تصویر فیش واریزی به همراه شماره دانشجویی و نام و نام خانوادگی به شماره واتساپ 09159730701

*واریز به شماره حساب 469062244 نزد بانک تجارت به نام موسسه آموزش عالی حکیمان و ارسال تصویر فیش واریزی به همراه شماره دانشجویی و نام و نام خانوادگی به شماره فکس 32285825

راهنمای پرداخت اینترنتی شهریه

درباره azizi