راهنمای استفاده از سامانه های آموزش و آزمون

راهنمای شرکت در آزمونهای پایان ترم و میانترم نیمسال اول 1400-1399 از طریق رایانه شخصی

سیستم عامل ویندوز : 
دانلود نرم افزار Adobe Connect برای رایانه های شخصی (کامپیوتر)

سیستم عامل اندروید : 
دانلود برای سیستم عامل اندروید

سیستم عامل ISO : 
دانلود Adobe Connect برای سیستم عامل IOS