تقاضای تدریس

متقاضی گرامی:

لطفا پس از دانلود  فرم ذیل ، آن را در تکمیل نموده و بصورت فایل word با عنوان ((تقاضای تدریس)) به پست الکترونیک TeachReq@hakiman.ac.ir ارسال نمایید.

توجه: * حداقل مدرک تحصیلی مورد تقاضا ((کارشناسی ارشد)) می باشد.

دریافت فایل