گرافیک کامپیوتری-مهندس فیروزان

عنوان درس: گرافیک کامپیوتری
آدرس گروه کلاسی: https://t.me/joinchat/AtdegVJxMcZDA25SX5IE8A

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جلسه اولدانلود
۲جلسه دومدانلود
۳جلسه سوم بخش ۱دانلود
۴جلسه سوم بخش ۲دانلود
دانلود سرفصل دوره
دانلود منبع لاتین
دانلود منبع فارسی