گرافیک کامپیوتری-مهندس فیروزان

عنوان درس: گرافیک کامپیوتری
آدرس گروه کلاسی: https://t.me/joinchat/AtdegVJxMcZDA25SX5IE8A

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
1جلسه اولدانلود
2جلسه دومدانلود
3جلسه سوم بخش 1دانلود
4جلسه سوم بخش 2دانلود
دانلود سرفصل دوره
دانلود منبع لاتین
دانلود منبع فارسی