موسسه آموزش عالی حکیمان در نظر دارد بوفه موسسه را جهت خدمات دهی به دانشجویان عزیز به بخش خصوصی واگذار نماید.

متقاضیان می توانند درخواست خود را به واحد تدارکات ، آقای رستمیان تحویل نمایند.

09155810082 – 05832285826

درباره azizi