مدیریت استراتژیک پیشرفته-دکتر عباسی

عنوان درس:
مدریت استراتژیک پیشرفته مشخصه 5378

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
1جزوه درسیدانلودPower Point
کلاسها بصورت آنلاین راس ساعت 17:00 روز دوشنبه برگزار میگردد.
آدرس کلاس آنلاین: https://live10.tehranclass.ir/dr-abbasi