حسابداری بخش عمومی-دکتر قدیری

عنوان درس:حسابداری بخش عمومی
مشخصه: 5406
آدرس گروه رفع اشکال: https://t.me/joinchat/AtdegVQTSFveOEKxq8ZRKg

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
1جلسات 1 تا 5دانلودفایل PDF
2جلسات 1 تا 5دانلودفایل صوتی
3
4
5