انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97
انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97

واریز مبلغ 10000000 ریال برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و مبلغ 5000000 ریال برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ضروری می باشد.

درباره azizi