اداره امور عمومی-دکتر عباسی

عنوان درس:
اداره امور عمومی در اسلام مشخصه 5380

💥💥💥 ساعت شروع کلاسهای مجازی اداره امور عمومی در اسلام جناب دکتر عباسی هر دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۲۱ الی ۲۲ هر هفته برقرار میباشد ، حضور دوستان الزامی میباشد 🌹🌹
لینک کلاس مجازی:
https://live10.tehranclass.ir/dr-abbasi